Praktische info

Adres: Damlaan 44 Leidschendam
Tijd: Deuren open om 19:45. Zingen van 20:00 tot 21:30 inclusief koffiepauze, daarna is de bar open tot 22:15 uur.
Kosten sing-a-long: €10,- voor een losse sing-a-long of je kunt gebruik maken van een strippenkaart

Bedrag graag van tevoren overmaken naar NL85 ASNB 0708 6070 39 t.n. v. K. Remmerswaal onder vermelding van je naam + singalong + maand

Parkeren: kan het beste achter het theater in de Landscheidingstraat.
Let op: Je moet niet de hoofdingang gebruiken, maar een ingang aan de rechterzijde van het theater!!